Wykaz ważniejszych prac projektowych wykonanych samodzielnie lub w zespole

Konserwatorskie prace projektowe z nadzorem autorskim:

Projekty sakralne:

Z wymienionych projektów realizacyjnych nie zostały wykonane:


pracePOWRÓT

©2012 Cempla i Partnerzy Konserwacja Zabytków