Wykaz ważniejszych prac projektowych wykonanych samodzielnie lub w zespole

Konserwatorskie prace badawcze:

Kamienice:

Pałace i dwory:

Budynki uniwersyteckie:

Budynki klasztorne i kościoły:

Fortyfikacje:

Zamki:

Inne:


pracePOWRÓT

©2012 Cempla i Partnerzy Konserwacja Zabytków