Wykaz ważniejszych prac projektowych wykonanych samodzielnie lub w zespole

Prace studialne, opinie i ekspertyzy oraz nadzory konserwatorskie (poza autorskimi):


pracePOWRÓT

©2012 Cempla i Partnerzy Konserwacja Zabytków